Konstrukce na loukoťový stan

6 000 8 200 

Dostupné na objednávku